Vår personvern policy

Vi har som mål å behandle personopplysninger med respekt og forsiktighet. Vi utleverer ikke din email til andre, og du kan til enhver tid be om innsyn i hvilken informasjon som er lagret på deg, samt at informasjon om deg blir slettet. For å motta nye innlegg automatisk, registerer du kun din email adresse. Du kan velge å avslutte abonnementet når som helst!  

NB! Du kan avslutte abonnementet når som helst!